Portal - Przeciszów
polski Strona główna / Akademia Misia Ratownika
Niedziela - 19 maja 2019     
O akademii

   

Akademia  Misia  Ratownika

Uczniowie klas I-III naszej szkoły w pierwszym semestrze

 rozpoczęli naukę w Akademii Misia Ratownika.

         Jest to projekt profilaktyczny przygotowany przez Stowarzyszenie

Laboratorium Troski z Krakowa. Jego celem jest zmniejszenie liczby

wypadków z udziałem dzieci poprzez kształtowanie prawidłowych

postaw i zachowań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

zagrożeń związanych z przestępczością, profilaktyki przeciwpożarowej

oraz udzielania pierwszej pomocy.

           Dzieci będą uczestniczyć w cyklu zajęć warsztatowych, na

które będą zapraszani przedstawiciele służb ratownictwa ( policja, straż

pożarna). Dzięki odpowiednio dobranym grom i zabawom uczniowie mają

uświadomić sobie zagrożenia i nauczyć się prawidłowych reakcji.

Przed każdą lekcją otrzymają list od Misia Ratownika, który będzie

ich przyjacielem, powiernikiem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa,

a przede wszystkim autorytetem, który nigdy nie łamie zasad. Po

zakończeniu projektu otrzymają pamiątkowy dyplom ukończenia Akademii.

 

                                                                                            A.Kalisz

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: E-MAIL